Wydział teologiczny uam Jak przebiega kurs obsługi dźwigu?
31

Sierpień

2 lata ago

Jak przebiega kurs obsługi dźwigu?

Jak przebiega kurs obsługi dźwigu?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

W wielu zakładach pracy, zwłaszcza tych związanych z budownictwem, potrzebne są osoby posiadające uprawnienia do obsługi dźwigu. Aby móc to zadanie wykonywać profesjonalnie i w sposób gwarantujący bezpieczeństwo, potrzebne jest do tego ukończenie kursu. Kursy na operatora dźwigów odbywają się w ośrodkach szkoleniowych i prowadzone są w różnych trybach. Kurs na dźwig może odbywać się w systemie wieczorowym albo weekendowym. Oczywiście w przypadku, gdyby dana firma skierowała na szkolenie kilku swoich pracowników, istnieje możliwość przeprowadzenia kursu w siedzibie firmy.

Szkolenie składa się z dwóch części – najpierw kursanci poznają teoretyczne zagadnienia obsługi maszyny, a dopiero później udają się na specjalnie przygotowany plac, aby doskonalić umiejętności praktyczne. Na kursie osoby szkolone poznają nie tylko, jak manewruje się dźwigiem, ale także, co zrobić, by praca była bezpieczna. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy są ważnym punktem wykładów.

Szkolenia z obsługi dźwigów cieszą się od lat ogromną popularnością, jednak trzeba wiedzieć, że nie każdy może być ich uczestnikiem. Aby zdobyć uprawnienia, trzeba spełniać pewne wymogi. Przede wszystkim kandydat musi mieć stan zdrowia pozwalający na podjęcie takiej pracy, potwierdzony przez właściwego lekarza, czyli specjalistę medycyny pracy. Poza tym musi mieć ukończony 18. rok życia i dobrze, jeśli ma już odbytą jakąś praktykę w tej branży, najlepiej pod okiem fachowca. Oprócz tego, przystępując do szkolenia, trzeba mieć przynajmniej wykształcenie podstawowe.

Po zakończonym szkoleniu kandydat musi przystąpić do egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Dopiero zdanie jego obydwu części, czyli i teorii, i praktyki, daje pełne uprawnienia do obsługi dźwigów budowlanych. Takie zezwolenie jest dożywotnie, nie trzeba go już później aktualizować, a co nie mniej istotne – jest ono respektowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jest to niezwykle przydatne, jeśli ktoś chce podjąć pracę za granicą.

Podobne tematyczne wpisy o edukacji:

Tag:
admin Administrator