Wydział teologiczny uam Raport z nadzoru archeologicznego
31

Sierpień

2 lata ago

Raport z nadzoru archeologicznego

Raport z nadzoru archeologicznego
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Obecnie, po zmianach Ustawy o ochronie zabytków z 2004 r. przy pracach ziemnych na terenie stanowiska archeologicznego wymagany jest nadzór archeologiczny bądź poprzedzające wykopy prace archeologiczne. Niekiedy, w toku prac ziemnych, uwidocznione obiekty archeologiczne zmuszają do przekształcenia nadzoru archeologicznego w badania archeologiczne. Poniżej przedstawiamy przykładowy raport z nadzoru archeologicznego, wykonany dla naszego klienta:

Badania archeologiczne prowadzone były przy robotach ziemnych zlokalizowanych na działce nr ew. XY, położonej w miejscowości Wieliszew, gm. Radzymin, pow. legionowski. Prace prowadzono na podstawie decyzji nr 00/2019 wydanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w dniu 25.03.2009.

Działka zlokalizowana jest na obszarze konserwatorskiej strefy ochrony archeologicznej, w ramach której uwidoczniono w czasie badań powierzchniowych ślady osadnictwa starożytnego. Prace prowadzono zgodnie z decyzją WKZ.

Na działce prowadzono badania archeologiczne przy robotach ziemnych związanych z budową domu jednorodzinnego. Na terenie zalegała znikoma warstwa humusu, inwestor nie zdecydował się na jego usuwanie. Kopano jedynie ławy fundamentowe, nie usuwając gleby z wnętrza domu. Prace prowadzono przy użyciu ciężkiego sprzętu, zdejmując warstwy ziemi aż do uzyskanie planowanej głębokości. Pod warstwą humusu na działce zalegał jasno beżowy, drobnoziarnisty piasek. Na uwidocznionych przekrojach oraz w kontrolowanych wykopach, nie odkryto śladów obiektów kulturowych. W czasie badań prowadzono dokumentację fotograficzną, zadokumentowane przekroje wskazano na załączonej mapie.

Po przeprowadzonych badaniach prowadzonych przy pracach budowlanych na działce wnioskuję o wyłączenie tego terenu spod ochrony Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Powyższy raport został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, czego efektem było uwolnienie działki klienta z pod opieki WKZ. Obecnie, na działce stoi już dom, sam nadzór nie trwał dłużej jak 2 dni.

Podobne tematyczne wpisy o edukacji:

Tag:
admin Administrator